وقتی خداوند رحمان و رحیم نمی بخشد!

۱ - امام صادق (ع) روایت می کنند:

در زمان یکی از انبیای الهی شخصی برای جمع آوری اندکی جیفه دنیا ادعای نبوت کرد و عده ای ساده لوح را در اطراف خود جمع نمود و از قضا به حاجت خویش نیز رسید .

 دیری نگذشت که این فرد شیاد گرد پیری را بر چهره خود مشاهده کرد و این احساس که چندی تا عزیمت به جهنم برایش باقی نمانده است قصد توبه کرد و به پیش پیامبر واقعی زمان رفت تا توبه کند تا شاید بخشیده شود!

از سوی خداوند متعال بر نبی الهی وحی رسید به ذات خودم این شخص را نمی بخشم مگر ۲ کار را انجام دهد:

۱ - مرده هایی که به دست او منحرف شده اند زنده کرده و آن ها را هدایت کند.

۲ - زنده هایی که منحرف شده اند و در زمین پراکنده جمع کند و حقیقت را بر آن ها فاش کند.

این شیاد که مرده ها را از دست رفته می دید به فکر حلالیت طلبی از زنده ها افتاد ولی جوابی که شنید او را بسی نا امید کرد! گمراه شدگان به این شیاد گفتند:

تو پیامبری و فقط پیری مشاعرت را دچار اختلال کرده و دچار فراموشی شده ای !

۲ - انتخابات ریاست جمهوری با همه شیرینی ها و تلخی هایش گذشت ولی آن چه که در این آزمون بزرگ بر همگان بیش تر از گذشته هویدا شد حط و خطوط و آن چیزی بود که نامزد ها و طرفدارانشان برای آن جنگیدند و به هم چنگ و دندان نشان دادند!

در اغتشاشات بعد از انتخابات تعدادی از هموطنانمان کشته شدند و تعدادی دیگر نیز متحمل خسارات مالی شده و آبروی عده ای نیز برای رسیدن تعدادی دیگر به قدرت پایمال شد .

کسانی که برای رسیدن به قدرت این چنین دست به جنایت زدند و عده ای را دچار توهم داشتن حق پایمال شده کردند امروز و یا فردا در دادگاهی که در وجدانشان برگزار خواهد شد محکوم خواهند شد ولی نمی دانم این اشخاص چگونه می خواهند توبه کنند و از خدا طلب عفو و مغفرت نمایند!

روزنامه اعتماد ملی چندی پیش نوشت دیگر امروز اگر ما نیز بگوئیم در انتخابات تقلب نشده مردم (بخوانید عده قلیلی که توسط این شیادان دچار توهم شده اند)باور نخواهند کرد و انسان با خواندن این جملات بی اختیار به یاد سخن مردمی می افتد که دیگر سخن پیامبر دروغینشان را نیز باور نمی کنند!

/ 0 نظر / 12 بازدید