هنوز یک ماه نگذشته !

یک ماه پیش سازمان ملی جوانان با برگزاری جشنواره جوان و استعدادهای خاص نوید این را داد که معلولان از این روز به بعد مورد توجه بیش از پیش دولت قرار خواهند گرفت . مهرداد بذرپاش رئیس سازمان ملی جوانان در این همایش باشکوه با بیان این که جوانان معلول نیازمند ترحم نیستند گفت : باید به جوانان توجه کرد .

امروز نزدیک یک ماه از آن روز میگذرد و کسی نیست که بگوید هنوز مطبوعاتی که خبر سخنان مسئولان سازمان ملی جوانان را منتشر کردند به آرشیو و از آن جا به زباله دان تاریخ نرفته اند .

در قوانین استخدامی کشور درصدی نیز برای معلولان حق قائل شده اند و این بار در آزمون استخدامی آموزش و پرورش معلولان جایگاهی هرچند مختصر نیز نیافته اند .

وزیر آموزش و پرورش میگوید هنوز قانونی برای استخدام معلولان در آموزش و پرورش ابلاغ نشده است و از سویی دیگر معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزیر آموزش و پرورش که گویا محذورات وزیر را ندارد میگوید در وزارت آموزش و پرورش جایی برای معلولان وجود ندارد .

http://media.farsnews.net/Media/8904/ImageReports/8904250846/17_8904250846_L600.jpg

وی در ادامه با بیان این که ما میخواهیم معلم استخدام کنیم نه کارمند از سویی به صورتی تلویحی به معلولان جامعه توهین می کند که شما به دلیل علیل بودن قادر به تعلیم و تربیت نیستید و از سویی کارمندان را انسان هایی میداند که کار چندانی نمی کنند بلکه نشسته اند و وقت را به بطالت می گذرانند ، شاید این اندازه نیز روضه مکشوف نباشد ولی معنایی جز آنچه ذکر آن رفت از سخنان مسئول آموزشی کشور استفاده نمی شود .

یکی نیست که بگوید اگر آموزش و پرورش جای معلولان نیست چرا از سویی از معلولان در آزمون استخدامی ثبت نام میکنید و از سویی دیگر در زمان مصاحبه به علت معلول بودن از پذیرش آنان اجتناب ، آیا ما این را باید به حساب ناهماهنگی های موجود در ادارات دولتی بگذاریم و یا شوخی با معلولان محترم.

ظریفی میگفت ، ای بابا ، دلت خوشه ! امروزه روز انسان های سالمی که راست از دیوار بالا می روند شغلی برای خود نیافته اند ، تو به فکر اشتغال معلولان هستی ؟!

نمیدانم و شاید پاسخ به این طنز تلخ برایم میسر نباشد چرا که عادت به کنار گذاشتن طیفی از جامعه به علت این که طبیعت حسی را از آنان دریغ کرده ندارم اما وزیر آموزش و پرورش باید بنشیند و با خود بیندیشد که آیا آموزش و پرورش نیاز به ذهنی پویا دارد و یا جسمی کارا ؟

/ 0 نظر / 15 بازدید